Forsikrings

Mountain View Try it Yourself »

Active Auto er med deg hele veien.

Super Bil
Totalskadedekning
- Totalskade sikrer kunden ny bil eller 15% høyere erstatning ved skade.
- Bil yngre enn 3 år: Skaden må overstige 60% av nyanskaffelsesverdi. Kunden får fabrikkny bil av samme type.
- Bil 3 år eller eldre: Skaden må overstige 60% av gjenanskaffelsesverdi. Kunden får 15% i tillegg til gjenanskaffelsesverdi.

- Tyveri: Kunden får 15% i tillegg til gjenanskaffelsesverdi. Dersom bilen er yngre enn 3 år og kommer tilrette med 60% skade, vil kunden få fabrikkny bil.

Motor og girkasseforsikring
- Denne forsikringen dekker reparasjon av skader i motor, gir og elektronikk som hindrer fortsatt framdrift.
- Det er ikke bonustap ved skader som kommer inn under Motor- og girskadedekningen.
- Egenandelsystemet tar kun hensyn til kjørt distanse:

Før passerte 100 000km: kr. 4.000,-
100 - 150 tusen km: 20% av rep.kost, min. kr. 6.000,-
150 - 200 tusen km: 30% av rep.kost, min. kr. 7.000,-
200 - 250 tusen km: 40% av rep.kost, min. kr. 8.000,-
Over 250 tusen km: 50% av rep.kost, min kr. 10.000,-

Utvidet leiebildekning
- Kunden får leiebil så lenge han/hun har behov etter en skade som dekkes av forsikringen. Ved tyveri får kunden leiebil i inntil 10 dager etter erstatning er tilbudt.

- Kundene får leiebil størrelse egen bil, opp til en leiebilkostnad på 500 kr. dagen (mot 350 kr. på kasko).

Super tegnes på toppen av Kasko-dekningen og kan tegnes for ordinære biler som er under 8 år gamle og som har totalvekt under 3,5 tonn. Forsikring som er nytegnet før bilen er 8 år, kan fortsette å løpe etter at bilen har blitt 8 år gammel.